• Voor vragen en advies: +49 (0)2203 2974700
  • Kwaliteit sinds 1974
  • Verlanglijstje

VerwijderingWEEE-retouroptie

Gescheiden inzameling van afgedankte apparatuur
Elektrische en elektronische apparatuur die afval is geworden, wordt afgedankte apparatuur genoemd. Eigenaars van AEEA moeten deze gescheiden van ongesorteerd stedelijk afval verwijderen. Oude apparaten horen niet thuis in het huishoudelijk afval, maar in speciale inzamelings- en retoursystemen.
Batterijen en accu's, alsook lampen: Eigenaars van oude apparaten moeten oude batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, van het oude apparaat scheiden alvorens ze bij een inzamelpunt in te leveren. Dit geldt ook voor lampen die uit de AEEA kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen. Indien de AEEA moet worden voorbereid voor hergebruik met medewerking van een overheidsinstantie voor afvalbeheer, behoeven batterijen en accu's, alsmede lampen, niet te worden verwijderd.

Inlevermogelijkheden voor afgedankte apparatuur
Eigenaren van afgedankte apparatuur van particuliere huishoudens kunnen deze gratis inleveren bij de inzamelpunten van de overheidsinstanties voor afvalbeheer of bij de door fabrikanten of distributeurs opgezette terugnamepunten. Winkels met een verkoopoppervlakte van ten minste 400 m² voor elektrische en elektronische apparatuur, alsmede kruidenierswinkels met een totale verkoopoppervlakte van ten minste 800 m² die meerdere malen per jaar of permanent elektrische en elektronische apparatuur aanbieden en op de markt aanbieden, zijn verplicht deze terug te nemen. Dit geldt ook voor onlineverkoop of verkoop per catalogus indien de opslag- en verzendingsruimten voor elektrische en elektronische apparatuur ten minste 400 m² of de totale opslag- en verzendingsruimten ten minste 800 m² bedragen. Distributeurs zorgen in het algemeen voor terugname door geschikte terugnamefaciliteiten te bieden op een redelijke afstand van de respectieve eindgebruiker. Distributeurs die verplicht zijn een oud apparaat terug te nemen, hebben onder meer de mogelijkheid het kosteloos in te leveren indien een nieuw apparaat van hetzelfde type, dat in wezen dezelfde functies vervult, aan een eindgebruiker wordt geleverd. Indien een nieuw apparaat bij een particulier wordt afgeleverd, kan het vergelijkbare oude apparaat daar ook gratis worden afgegeven om te worden opgehaald. In het geval van onlineverkoop of verkoop via een catalogus geldt dit voor apparaten van de categorieën 1, 2 of 4 als gedefinieerd in artikel 2, lid 1 ElektroG, namelijk "warmtestralers", "beeldschermapparatuur" of "grote apparaten" (waarvan ten minste één buitenafmeting groter is dan 50 centimeter). Eindgebruikers wordt gevraagd naar hun voornemen om elektrische en elektronische apparatuur terug te brengen wanneer zij een koopcontract sluiten. Bovendien kunnen kleine apparaten zonder buitenafmetingen van meer dan 25 centimeter gratis worden ingeleverd bij de inzamelpunten van de distributeurs, ongeacht de aankoop van een nieuw apparaat, en dit beperkt tot drie oude apparaten per soort apparaat.

Gegevensbeschermingsmededeling
Oude apparaten bevatten vaak gevoelige persoonsgegevens. Dit geldt met name voor apparatuur op het gebied van informatie- en telecommunicatietechnologie, zoals computers en smartphones. In uw eigen belang dient u er rekening mee te houden dat elke eindgebruiker verantwoordelijk is voor het wissen van de gegevens op de oude apparaten die moeten worden verwijderd.

Betekenisvan het symbool "doorgekruiste vuilnisbak"
Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak, dat regelmatig op elektrische en elektronische apparatuur wordt aangebracht, geeft aan dat het desbetreffende apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd stedelijk afval moet worden ingezameld.