• Voor vragen en advies: +49 (0)2203 2974700
  • Kwaliteit sinds 1974
  • Verlanglijstje

Opmerking over de verwijdering van gebruikte batterijen

De volgende informatie is bedoeld voor degenen die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken en deze niet langer doorverkopen in de vorm waarin ze aan hen zijn geleverd (eindgebruikers):

 1. gratis terugname van gebruikte batterijen. 

Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. U bent wettelijk verplicht gebruikte batterijen in te leveren, zodat een correcte verwijdering kan worden gewaarborgd. U kunt gebruikte batterijen inleveren bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw plaatselijke winkelier. Als distributeur van batterijen zijn wij ook verplicht gebruikte batterijen terug te nemen, hoewel onze verplichting om gebruikte batterijen terug te nemen beperkt is tot die welke wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of hebben gehad. Daarom kunt u gebruikte batterijen van het bovengenoemde type met voldoende frankering aan ons terugsturen of gratis rechtstreeks inleveren bij ons verzendingsmagazijn op het in het impressum vermelde adres. 

 2 Betekenis van de batterijsymbolen 

Batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste afvalbak (zie hieronder). Dit symbool geeft aan dat batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor batterijen die meer dan 0,0005 massaprocent kwik, meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevatten, wordt de chemische naam van de respectieve verontreinigende stof onder het vuilnisbaksymbool vermeld - "Cd" staat voor cadmium, "Pb" voor lood en "Hg" voor kwik. 

Batterij registratienummers

Frankrijk
Terugnamesysteem: Corepile
Lidmaatschapsnummer: 3861
EPR-nummer (UIN): FR041921_06NW1X